Hanked

Riigihange on asjade ehk kaupade ostmine, teenuste või ehitustööde tellimine, ehitustööde või teenuste kontsessioonide andmine ning ideekonkursside korraldamine hankija poolt riigihanke direktiivide tähenduses, samuti ehitustööde tellimine ehitustööde kontsessionääri poolt.

Eesti siseselt sätestab riigihanke teostamise korra, riigihankega seotud subjektide õigused ja kohustused, riikliku järelevalve teostamise ja vaidlustuste lahendamise korra ning vastutuse riigihangete seadus.

Riigihangetega seonduv informatsioon on kättesaadav E-riigihangete keskkonnas  www.riigihanked.riik.ee.