Hanked

1 Kallaste linna soojusmajanduse arengukava koostamine 08.09.2015
2 Soojusenergia ostmine Kallaste linnale 08.09.2015
3 Kallaste linna kõnniteede ehitamine I osa 10.08.2015
4 Kallaste laevaremondi slipi sissesõidukanali setetest puhastamine P/S "KOIDULA" pääsemiseks slipini 07.11.2014
5 Kallaste laevaremondi slipi sissesõidukanali setetest puhastamine 22.09.2014
6 Elektrienergia ostmine Kallaste linna omandis olevatele tarbimiskohtadele 02.12.2013
7 Kallaste Vabaajakeskuse maaaluse soojatorustiku väljaehitamine: 08.04.2013
8 Kallaste Keskkooli õpilaskodusöökla renoveerimine ning tuletõrje eeskirja nõuetele vastavusse viimine 23.01.2013
9 Kallaste linna vabaajakeskuse soojavarustuse tagamiseks biokütuse katlamajale turvateenuse tellimine 18.12.2012
10 Elektrienergia ostmine Kallaste linna omandis olevatele tarbimiskohtadele 27.11.2012
11 Katlamaja hange 14.02.2012
12 Biokatlamaja ja soojustrasside ning –sõlmede rajamiseks põhiprojekti koostamine 23.01.2012
13 Võidu tänava, Tööstuse tänava ja linna põhjapiiri vahelise ala tööstuspargi teostavus- tasuvusanalüüsi koostamine 27.10.2011
14 Võidu tänava, Tööstuse tänava ja linna põhjapiiri vahelise ala tööstuspargi detailplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine 27.10.2011
15 Kallaste Keskkooli õpilaskodu renoveerimise II etapp 11.05.2011
16 Kallaste Keskkooli õpilaskodu renoveerimise I etapp 16.03.2011
17 Keskkooli katus 16.03.2011
 

23804482_1929222267104413_382333971_n.jpg

23846484_1929224067104233_1295488779_n.jpg

23804515_1929224063770900_118191886_n.jpg

17793077_1670217039671605_1893221525_n.jpg