KALLASTE LINNA ARENGUKAVAD

__________________________________________________________________________

KALLASTE LINNA SOOJUSMAJANDUSE ARENGUKAVA AASTATEKS 2015-2025

__________________________________________________________________________

Kallaste Linnavolikogu 27.06.2016 määrus nr 10 "Kallaste linna soojusmajanduse arengukava aastateks 2015-2025 kinnitamine"

_________________________________________________________________________

KALLASTE LINNA ARENGUKAVA 2015-2020

__________________________________________________________________________

Kallaste Linnavolikogu 19.10.2015 määrus nr 16 "Kallaste linna arengukava 2015-2020 vastuvõtmine"

Lisa - Arengukava

Lisa - Arengukava tegevuskava

 

Avaliku arutelu protokoll

Kallaste linna arengukava 2015-2020 tööversioon

Arengukava muudatuste vorm I

Arengukava muudatuste vorm II

Arengukava muudatuste vorm III

Arengukava muudatuste vorm IV

Arengukava muudatuste vorm V

Kallaste kooli visioon

 

Kallaste Linnavolikogu algatas 30.09.2015 otsusega nr 27 Kallaste linna arengukava koostamise.

Arengukava avalik arutelu toimub 17.10.2015 kell 12.00 Kallaste Raamatukogus aadressil Sõpruse tn 4, Kallaste.

__________________________________________________________________________

KALLASTE LINNA ARENGUKAVA 2013-2017

__________________________________________________________________________

Kallaste linna arengukava 2013-2017

Kallaste linna arengukava 2011-2017 (tööversioon)

 

Kallaste Linnavolikogu algatas 11.10.2012 otsusega nr 25 Kallaste linna arengukava koostamise.

12. märtsist 2013 kuni 01. aprillini 2013 toimub Kallaste linna arengukava 2013-2017 avalik väljapanek.

Arengukava avalik arutelu toimub 11. aprillil 2013 algusega kell 11:00 Kallaste Raamatukogus (Sõpruse 4, Kallaste linn).

Arengukavaga on võimalik tutvuda Kallaste linna veebilehel, Kallaste Raamatukogus ja Kallaste Linnavalitsuses.

__________________________________________________________________________

KALLASTE LINNA ARENGUKAVA VARASEMAD VERSIOONID

__________________________________________________________________________

1 Kallaste linna arengukava 2004-2006
2 Kallaste linna arengukava 2008-2015

23804482_1929222267104413_382333971_n.jpg

23846484_1929224067104233_1295488779_n.jpg

23804515_1929224063770900_118191886_n.jpg

17793077_1670217039671605_1893221525_n.jpg