Sümboolika kasutamise kord

VÄLJAVÕTE

Kallaste linna põhimäärusest

Kallaste Linnavolikogu 31. mai 2006 määrus nr 17

II. LINNA SÜMBOLID JA TUNNUSTUSAVALDUSED

§ 3. Kallaste linna sümbolid

(1) Kallaste linna sümbolid on lipp ja vapp.

(2) Kallaste linna lipp on ristkülik, mis koosneb neljast ühelaiusest horisontaalsest värvilaiust: kollane, sinine, kollane. Lipu normaalmõõtmised on 105 x 165 cm, laiuse ja pikkuse suhe on 7 : 11 ühikut.

(3) Kallaste linna vapp on kuldne kilp, millel on kujutatud lainelõikeline punane piit ja avatud tiibadega pääsuke. Vapitüves on kolm sinist lainet, eraldatud kahe hõbedase lainelise vardaga.

§ 4. Lipu ja vapi kasutamine

(1) Lippu kasutatakse Kallaste linna pidupäevadel ja tähtsündmustel. Kallaste linna elanikel on õigus heisata linna lipp perekondlike sündmuste ja tähtpäevade puhul. Kallaste linnas tegutsevatel ettevõtetel ja organisatsioonidel on õigus heisata linna lipp oma ürituste ja tähtpäevade puhul. Linna lipu alalise heiskamise otsustab linnavalitsus.

(2) Linnalipp heisatakse hoone peasissekäigu juurde või mujale selleks sobivasse
kohta koos lipuvardaga vastavasse hoidjasse või lipumasti

(3) Kommertseesmärgil linnalipu valmistamiseks annab loa linnavalitsus.

(4) Kallaste linna vappi kasutatakse:1) volikogu, linnavalitsuse, linna ametiasutuse hallatavate asutuste pitsatitel ja dokumendiplankidel;

2) Kallaste linna pidulikel ürikutel, autasudel, meenetel ja märkidel, linna asutuste ümbrikel ja muudel ametlikel trükistel;

3) volikogu ja linnavalitsuse hoonel, linna piiritähistel ning linna asutuste siltidel.

(5) Juhtudel, mis ei ole toodud käesoleva paragrahvi 4. lõikes, võib Kallaste linna vappi kasutada linnavalitsuse loal.

 

Kallaste linna põhimäärus

 


23804482_1929222267104413_382333971_n.jpg

23846484_1929224067104233_1295488779_n.jpg

23804515_1929224063770900_118191886_n.jpg

17793077_1670217039671605_1893221525_n.jpg