Üldplaneeringu ülevaatamise tulemused

________________________________________________________________________

KALLASTE LINNA ÜLDPLANEERINGU ÜLEVAATAMISE TULEMUSED 2014

________________________________________________________________________

Kallaste Linnavolikogu vaatas 14. märtsi 2014 istungil üle Kallaste linnas kehtestatud planeeringud. Põhilahenduselt ajakohaseks tunnistatud Kallaste linna üldplaneeringu elluviimist ja üldplaneeringu teemaplaneeringu „Kallaste linna miljööväärtuslike alade kaitse- ja kasutustingimused“ koostamist otsustati jätkata.

 

23804482_1929222267104413_382333971_n.jpg

23846484_1929224067104233_1295488779_n.jpg

23804515_1929224063770900_118191886_n.jpg

17793077_1670217039671605_1893221525_n.jpg