Vajaduspõhine peretoetus

Alates 01.06.2013 on lastega perekondadel, kelle netosissetulek taotlemisele eelneval kolmel kuul on alla vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri, õigus saada vajaduspõhist peretoetust taotlemisele järgneval kolmel kuul.

2015. aastal  on esimese täiskasvanud pereliikme sissetulekupiiriks 329 eurot, igale järgnevale vähemalt 14-aastasele liikmele 164,5 eurot ja alla 14-aastase pereliikme piir on 98,7 eurot.

Kui perekonna sissetulek on alla eeltoodud piiri, makstakse ühe lapsega perekonnale 45 eurot kuus ning kahe ja enama lapsega perele 90 eurot kuus.

Avaldus toetuse saamiseks tuleb esitada hiljemalt kuu viimaseks kuupäevaks Kallaste Linnavalitsuse sotsiaalteenistusele. Toetus makstakse välja taotlemisele järgneval kolmel kuul hiljemalt kuu 20. kuupäevaks.

Täpsemat informatsiooni vajaduspõhise peretoetuse kohta saab leida Sotsiaalministeeriumi kodulehelt.

 

23804482_1929222267104413_382333971_n.jpg

23846484_1929224067104233_1295488779_n.jpg

23804515_1929224063770900_118191886_n.jpg

17793077_1670217039671605_1893221525_n.jpg