Projektid

15. juunil 2011 toimus Kallaste Keskkoolis Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahalisel toetusel üritus „Keskkonnateemaline õppepäev Kallaste linnaelanikele“. Õppepäeva peamisteks teemadeks olid keskkonna säästmine, jäätmevedu ja selle korraldus. Algatuse põhjuseks oli kohaliku elanike puudulik teadlikkus antud valdkonnas. Õppepäeval jagati informatiivset materjali. Omavalitsuse esindaja maa-ja ehitusspetsialist Heiki Laas vastas küsimustele ning informeeris jäätmekäitlusest Kallastel.

 

Seejärel toimus Tartu Keskkonnahariduse keskuse poolt keskkonnateemaline koolitus. Koolitus toimus eraldi lastele ja täiskasvanutele.  Koolitajateks olid lektorid Mirjam Pikla ja Marina Eynman. Õppepäeva loengutel kaasati lektorite poolt osalenud kuulajaskond ümarlaua vestlusesse, arutellu, kus kaardistati Kallaste linna prügimajanduse probleemid.

 

Üritusest osavõtjatele ja kooliõpilastele jagasid koolitajad rohkelt keskkonnaalaseid info- ja õppematerjale (raamatuid, töövihikuid, temaatilisi ajakirju, temaatilisi CD-plaate), millest suur osa anti üle kooliõpetajatele tundides kasutamiseks. Lisaks jagati tasuta projekti raames valmistatud jäätmekäitluse teemat käsitlevad eesti-vene voldikud, mis toovad välja olulisemad jäätmekäitluse faktid ning kohad, kuhu Kallaste linnas saab erinevat tüüpi prügi viia.Voldikuid pandi välja infopunkti, toidukauplustesse, apteeki, postkontorisse, kooli ning jagati kätte üritusel. Voldikud olid kättesaadavad ka linnavalitsuse ruumides.

 

Keskkonnaalase päevaga tõstsime elanikkona teadlikkust olemasolevatest keskkonnaalastest probleemidest ning panime inimestele südamele pöörata rohkem tähelepanu prügi sorteerimisele ning looduse puhtana hoidmisele.


23804482_1929222267104413_382333971_n.jpg

23846484_1929224067104233_1295488779_n.jpg

23804515_1929224063770900_118191886_n.jpg

17793077_1670217039671605_1893221525_n.jpg