Peipsiääre Vallavolikogu 4. istung

Saada link Prindi PDF

 

Peipsiääre Vallavolikogu I koosseisu 4. istung toimub 30. novembril 2017 algusega kell 16.00 Alatskivi lossis (Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond)

 

PÄEVAKORRA PROJEKT

1. Peipsiääre Vallavolikogu 09.11.2017 otsuse nr 11 „Peipsiääre Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade loetelu kehtestamine“ muutmine

Ettekandja vallavanem Aleksandr Širokov

Lisa 1 - struktuur

Lisa 2 - teenistuskohtade loetelu


2. Peipsiääre Vallavolikogu 09.11.2017 määruse nr 3 „Peipsiääre Vallavalitsuse palgajuhend“ muutmine

Ettekandja Kallaste linnasekretär Jekaterina Aader


3. Määruste kehtetuks tunnistamine

Ettekandja Kallaste linnasekretär Jekaterina Aader


4. Valitsusliikmetele hüvitiste suuruse määramine ja maksmise kord

Ettekandja vallavanem Aleksandr Širokov


5. Volikogu poolt määratud hüvitiste ja töötasude maksmise korraldamine

Ettekandja vallavanem Aleksandr Širokov


6. Maamaksumäära kehtestamine 2018. aastaks

Ettekandja Kallaste Linnavalitsuse maa- ja ehitusspetsialist Pille Lapin


7. Peipsiääre Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikmete valimine

Ettekandja vallavolikogu esimees Jaako Lindmäe


8. Peipsiääre Vallavolikogu hariduskomisjoni koosseisu kinnitamine

Ettekandja vallavolikogu esimees Jaako Lindmäe


9. Loa taotlemine riigihangete korraldamiseks

Ettekandja Alatskivi Vallavalitsuse majandusnõunik Kalmar Raudsepp


10. MTÜ Alatskivi Noortekeskus taotluse läbivaatamine ruumide tasuta kasutamise lepingu pikendamiseks

Ettekandja Alatskivi Vallavalitsuse majandusnõunik Kalmar Raudsepp


11. Mänguvälja kinnistu maa tasuta avalikuks kasutamiseks andmine MTÜ-le Alatskivi Kogukonna Arenguselts

Ettekandja Alatskivi Vallavalitsuse keskkonna-arendusspetsialist Maimu Arro

Lisa - plaan

 

12. Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine

Ettekandja Alatskivi Vallavalitsuse maakorraldaja Merle Mangusson


13. Informatsioon: Vallavolikogu istungite materjalide ja õigusaktide avalikustamine ja asjaajamine

Ettekandja vallavolikogu esimees Jaako Lindmäe

 

- V.Kivirüüti ettepanek päevakorra projekti muutmiseks

Lisa


Viimati uuendatud ( Esmaspäev, 27 November 2017 09:37 )  

23804482_1929222267104413_382333971_n.jpg

23846484_1929224067104233_1295488779_n.jpg

23804515_1929224063770900_118191886_n.jpg

17793077_1670217039671605_1893221525_n.jpg