Ettevõtlus

Eesti Vabariigi seadusandluse järgi on ettevõtlusega võimalik alustada järgmiste äriühingute näol:

  • osaühing (OÜ);
  • aktsiaselts (AS);
  • täisühing (TÜ);
  • usaldusühing (UÜ);
  • tulundusühistu (TulÜ).

Lisaks äriühingutele on ettevõtlusega võimalik tegeleda ka füüsilisest isikust ettevõtjana (FIE). Äriühingute ja FIE tegutsemise alused on sätestatud äriseadustikus.

Eestis tegutsev ettevõte peab olema registreeritud äriregistris. Äriregistrile dokumente saab esitada elektrooniliselt, ilma notari vahenduseta, ettevõtjaportaali kaudu.

Ettevõtjaportaalis saab asutada uusi äriühinguid ja MTÜsid ning esitada avaldusi registriandmete muutmiseks, likvideerimiseks ja kustutamiseks. Samuti on ettevõtjaportaalis võimalik koostada ja esitada majandusaasta aruandeid. Erakonna liikmed saavad ettevõtjaportaalis näha oma erakondlikku kuuluvust ning esitada erakonnast väljaastumise avaldust. Avalduse digiallkirjastamise järel kustutatakse avaldaja automaatselt erakonna nimekirjast. Lisaks sisaldab ettevõtjaportaal lihtsat veebipõhist raamatupidamistarkvara e-arveldaja, mis aitab alustaval ja väikeettevõtjal raamatupidamise korraldamisega mugavalt hakkama saada.

Teatamis- ja loakohustusega tegevusaladel tegutsevatel ettevõtjatel on vaja registreerida ennast majandustegevuse registris (MTR).

Majandustegevuse registris saab teha otsinguid erinõuetega tegevusaladel tegutsevate ettevõtjate poolt esitatud majandustegevusteadete ja neile antud tegevuslubade ning neile tehtud ettekirjutuste ja kohaldatud majandustegevuse keeldude kohta. Ettevõtja saab esitada majandustegevusteateid ja tegevuslubade taotlusi. Samuti neid muuta ja esitada loobumise teateid.

Rohkem infot erinõuetega tegevusalade kohta leiate siit.

Alustavatele ettevõtjatele pakuvad tugi- ja konsultatsiooniteenuseid ning abi järgmised organisatsioonid:

Veel kasulikke linke:

Tartu Loomemajanduskeskus

Tartu Biotehnoloogia Park

Tartu Ülikooli ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus

 


23804482_1929222267104413_382333971_n.jpg

23846484_1929224067104233_1295488779_n.jpg

23804515_1929224063770900_118191886_n.jpg

17793077_1670217039671605_1893221525_n.jpg