Looduskaitse

Loode- Peipsi hoiuala

LoodePeipsi hoiuala (edaspidi hoiuala) pindalaga 1705,1 ha asub IdaEestis järgmistes administratiivüksustes: IdaVirumaal (maakonda jääb hoiualast 234,8 ha) Lohusuu vallas Kalmaküla, Ninasi ja Vilusi külades, Jõgevamaal (1237,6 ha) Kasepää vallas Kasepää, Kükita, Omedu Raja ja Tiheda külades, Mustvee linnas ning Pala vallas Kodavere, Ranna ja Sääritsa külades ning Tartumaal (232,7 ha) Alatskivi vallas Pusi ja Pärsikivi Külades ning Kallaste linnas.

Loode-Peipsi hoiuala kaitsekorralduskavaga 2011-2020 saab tutvuda siin.

Väljavõte keskkonnaregistrist asub siin.