Vallavalitsuse ametiasutuse teenistuskorraldus

______________________________________________________________________________

PEIPSIÄÄRE VALLAVALITSUSE AMETIASUTUSE TEENISTUSKORRALDUS

______________________________________________________________________________

Peipsiääre Vallavalitsuse ametiasutus registreeritakse riiklikus äriregistris 2. jaanuaril 2018.


1. Peipsiääre Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade loetelu (täidetakse alates 01.01.2018):
  1. Peipsiääre Vallavalitsuse põhimäärus (Peipsiääre Vallavolikogu 09.11.2017 määrus nr
  2. Peipsiääre Vallavalitsuse palgajuhend (Peipsiääre Vallavolikogu 09.11.2017 määrus nr 3)
  3. Ametiasutuste tegevuse ümberkorraldamine (Peipsiääre Vallavolikogu 09.11.2017 otsus nr 10)
  4. Töökorraldus kuni ühinenud omavalitsusüksuste asutuste reorganiseerimiseni (Peipsiääre vallavanema 22.11.2017 käskkiri nr 1)

______________________________________________________________________________

KALLASTE LINNAVALITSUSE AMETIASUTUSE TEENISTUSKORRALDUS

______________________________________________________________________________

 

1 TEENISTUSKORRALDUSE ALUSED
2 TEENISTUJATE KOOSSEIS JA TEENISTUSÜLESANDED
 

23804482_1929222267104413_382333971_n.jpg

23846484_1929224067104233_1295488779_n.jpg

23804515_1929224063770900_118191886_n.jpg

17793077_1670217039671605_1893221525_n.jpg