Sõpruslinnad

1. Porhovi rajooni Pihkva oblast, Venemaa

Porhovi rajooni Pihkva oblasi Vene Föderatsiooni ja Kallaste Linnavalitsuse (Eesti Vabariigi) vaheline partnerluskokkulepe on sõlmitud 28. juunil 2010.a. Porhovi rajaoonis.

2. Dagda linn, Läti

Dagda ja Kallaste linna koostöökokkulepe on sõlmitud 7. oktoobril 2010. aastal Dagda linnas.

3. Maardu linn, Eesti

Maardu linna ja Kallaste linna sõprussuhete kehtestamise kokkulepe on sõlmitud 2010. aastal Maardu linnas.


23804482_1929222267104413_382333971_n.jpg

23846484_1929224067104233_1295488779_n.jpg

23804515_1929224063770900_118191886_n.jpg

17793077_1670217039671605_1893221525_n.jpg