Sõpruslinnad

1. Porhovi rajooni Pihkva oblast, Venemaa

Porhovi rajooni Pihkva oblasi Vene Föderatsiooni ja Kallaste Linnavalitsuse (Eesti Vabariigi) vaheline partnerluskokkulepe on sõlmitud 28. juunil 2010.a. Porhovi rajaoonis.

2. Dagda linn, Läti

Dagda ja Kallaste linna koostöökokkulepe on sõlmitud 7. oktoobril 2010. aastal Dagda linnas.

3. Maardu linn, Eesti

Maardu linna ja Kallaste linna sõprussuhete kehtestamise kokkulepe on sõlmitud 2010. aastal Maardu linnas.