Kallaste arvudes

Pindala: 1,93 km2

Elanikke 1 km2 (seisuga 01.01.2016): 452

Kallaste rahvastik üldarvudes:

Aasta

Elanikke (01. jaanuari seisuga)

1922

1627

1934

1605

1959

1668

1970

1604

1979

1431

1898

1328

2000

1196

2006

1152

2008

1047

2009

1023

2010

1010

2011

999

2012

963

2013

952

2014

912

2015

874

 

Tartumaa arvudes 2008-2015:

Elanike koosseis 2015

Elanike koosseis 2014

Elanike arv 2008-2015

Tartumaa külad 1993-2014