Vältimatu sotsiaalabi

Alus: Sostsiaalhoolekande seadus § 2 p 12, § 8 p 2, § 9 ja § 28¹


Vältimatu sotsiaalabi – piisavate elatusvahenditeta isiku olukorrale vastavad hädavajalikud sotsiaalhoolekandelised abinõud, mis tagavad vähemalt toidu, riietuse ja ajutise peavarju. Isikule, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu, osutatakse vältimatut sotsiaalabi.


Vältimatut sotsiaalabi on õigus saada Kallaste linna elanikul või Kallaste linna halduspiirkonnas asuval kindla elukohata isikul, välismaalasel või pagulasel.

Vältimatut sotsiaalabi osutatakse isikule seni, kuni ta ei ole enam elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt abitus olukorras.

 

Vältimatu sotsiaalabi saamiseks Kallaste linnas tuleb pöörduda Kallaste linnavalitsuse sotsiaalteenistuse poole.

 

23804482_1929222267104413_382333971_n.jpg

23846484_1929224067104233_1295488779_n.jpg

23804515_1929224063770900_118191886_n.jpg

17793077_1670217039671605_1893221525_n.jpg