Kallaste terviseprofiil

Terviseprofiili eesmärgiks on anda esialgne ülevaade Kallaste linna elanike tervisest ja seda mõjutavatest teguritest,linnaelanike olulisemate terviseprobleemide väljatoomine,ning püüda leida lahendus,et tõsta elanikkonna heaolu ja elukvaliteeti.

Eesti elanikkonna tervisenäitajad on murettekitavad.Eesti meeste eeldatav eluiga on keskmiselt kuni kaheksa aastat lühem kui meestel Euroopa Liidu liikmesriikides enne viimast laienemist. Järjest suurenevad erinevused tervisenäitajates erinevate sotsiaalsete rühmade vahel. Jälgides keskmist eeldatavat eluiga,ilmnevad üha süvenevad lõhed nii erineva haridustaseme,sissetuleku,elukoha kui ka rahvusrühmade lõikes. Selliseid suuri erinevusi ei ole üheski teises Euroopa Liidu riigis. Tervis on oluline rahvuslik ressurss,mida tuleb sihikindlalt arendada.Igal Eesti inimesel peab olema võimalus elada tervist toetavas keskkonnas ja võimalus teha tervislikke valikuid.
Tervist mõjutavad individuaalsed,ealised,soolised ja pärilikud tegurid.Aga on hulk tegureid,mille mõju tervisele sõltub nii riigis,kui omavalitsuses tehtavatest otsustest.

Omavalitsusel on vastutus kujundada elukeskkonda nii,et see võimaldab teha inimestel tervislikke valikuid. Käesoleva terviseprofiili koostamisel ei ole läbi viidud linnarahva tervisekäitumise kohta küsitlusi.

 

Kallaste linna terviseprofiil 2015 - 2020 (Kallaste Linnavolikogu 28.12.2015 määrus nr 21)

 

 

23804482_1929222267104413_382333971_n.jpg

23846484_1929224067104233_1295488779_n.jpg

23804515_1929224063770900_118191886_n.jpg

17793077_1670217039671605_1893221525_n.jpg