Kallaste lasteaed "Vikerkaar"

__________________________________________________________________________

AJALUGU

__________________________________________________________________________

 

Kallaste lasteaed on alustanud oma tegevusega 1937. aastal.

Aastatel 1937-1940 asus Kallaste lasteaed aadressil Võidu tn 1, hiljem kolis Võidu tn 19.1946.a suvel kolis lasteaed Võidu tn 30 teisele korrusele ja köök asus Võidu tn 43. Alates 1959.a augustist tegutses lasteaed Staadioni tn 2 hoones.

 

1985.a alustati lasteaed-algkooli ehitamist. Hoone sai valmis 1987. aastal ja lasteaed kolis detsembrikuus praegustesse ruumidesse Sõpruse tn 4.


Lasteaed-algkooli oli projekteeritud 3-klassiline algkool 72 õpilasele ja lasteaed 95 lapsele. Esialgu oli planeeritud sõimegrupp 20 lapsele vanuses kuni 3 aastat, noorem koolieelne grupp – 25 last vanuses kuni 5 aastat, keskmine koolieelne grupp 25 last vanuses 5-6 aastat ja vanem koolieelne grupp 25 last vanuses 6-7 aastat. Algkool oli mõeldud kohalikele ja lähema ümbruskonna lastele õppimiseks eesti õppekeeles pärast lasteaia lõpetamist. Käesoleval hetkel kasutatakse hone ühte tiiba. Pärast 2006. aasta kultuurimaja ja linnavalitsuse hoone põlengut asub ühes tiiva osas Kallaste Linnavalitsuse ja raamatukogu ruumid.


Lasteaia juhatajatena on töötanud: Varvara Roždestvenkaja, Anfisja Huhko (Pavlova), Mameljeva Þenþarova (Vorontsova) (1945-1957), Gera Šlenduhhova (Rõbakova) (1957-1983), Svetlana Podgornaja (1983-1987), Veera Paramonova (1987-1992), Niina Konovalova (01.08.1992-01.10.1996), Ljudmila Korban (01.10.1996-31.05.2002), Jevgenia Sild kt(01.06.2002-01.07.2005), Kaja Tarkus (01.07.2005-02.01.2007), Heli Roosma juhataja kohusetäitja (02.01.2007-25.10.2007), Ulvi Ermel juhataja kohusetäitja (18.12.2007-14.04.2010), Liia Belova direktori kohusetäitja (26.04.2010-03.11.2015).

 

Alates 25. novembrist 2015 on lasteaia direktori kohusetäitja Kai Kitsing.

 

18. oktoobrist 2012 on lasteasutuse nimi Kallaste lasteaed "Vikerkaar".

__________________________________________________________________________

LASTEAIA VISIOON, MISSIOON JA PÕHIMÕTTED

__________________________________________________________________________

Visioon
Vikerkaare kollektiiv on avatud mõttemaailmaga, tervist edendav, keskkonnasõbralik haritud mõttekaaslaste ühendus, kes on võimelised täitma eelkooliealiste laste ja nende vanemate ootusi.

 

Missioon

Tõsta lasteaia mainet, leida võimalusi keskkonnateadlikkuse tõstmiseks, arendada eesti keele õpetamist, toetada laste tervislikku eluviisi, läbi individuaalse kehalise, vaimse ja sotsiaalse sh kõlbelise ja esteetilise arengu, et kujuneksid eeldused igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis õppimiseks.

 

Põhimõtted

Keskkonnasäästlik mõtteviis

Positiivne ellusuhtumine

Tervise edendamine

Eesti keele õppimine

__________________________________________________________________________

OLULINE INFORMATSIOON LAPSEVANEMALE

TEGUTSEMISE ALUSED

__________________________________________________________________________

Lasteaia kohamaks: 10 eurot/kuu (Kallaste Linnavolikogu 30.09.2015 määrus nr 14 "Lastevanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine Kallaste linna lasteasutuse kulude katmisel")

Toitlustamine: 2 eurot/päev (Kallaste lasteaia "Vikerkaar" hoolekogu 18.12.2015 otsus)

 

Lisa 1 - avaldus lasteasutusse vastuvõtmiseks
Lisa 2 - avaldus lasteasutusest väljaarvamiseks

 

__________________________________________________________________________

ARENGUKAVA

__________________________________________________________________________

Kallaste Linnavolikogu 18.05.2012 otsus nr 15 "Kallaste lasteaia "Vikerkaar" arengukava kinnitamine aastateks 2012-2016"

Lisa - Kallaste lasteaia "Vikerkaar" arengukava

__________________________________________________________________________

HOOLEKOGU

__________________________________________________________________________

Kallaste lasteaed "Vikerkaar" hoolekogu koosseis 2016/2017 õppeaastal on järgmine:

 

Ljudmilla Petšonkina (õpetajate esindaja)

Oksana Bõstrova (liitrühm Päikesejänkud, vanemate esindaja)

Aleksandra Sorgina  (liitrühm Sipsikud, vanemate esindaja)

Viktoria Ivanova (Kallaste linna esindaja)

 

Alus: Kallaste Linnavalitsuse 15.12.2016 korraldus nr. 179 "Kallaste lasteaia "Vikerkaar" hoolekogu koosseisu kinnitamine"

Kallaste lasteaia "Vikerkaar" hoolekogu põhimäärus

__________________________________________________________________________

TEGEVUSED

__________________________________________________________________________

KIK/Keskkonnainvesteeringute Keskuse finantseeritud projekti nr. 11578 "Kallaste lasteaed Vikerkaar õpilaste õppekäigud 2016/17" raames osalesid lasteaia lapsed Jääaja Keskuse ja Saadjärve Looduskooli õppeprogrammidel.

__________________________________________________________________________

KONTAKTANDMED

__________________________________________________________________________

Asukoht: Sõpruse tn 4, 60104, Kallaste

Registrikood: 75006517

Telefon: (+372) 7 452 738

E-post: See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.

Direktori kohustusi täidab ajutiselt kuni haridusasutuste ümberkorralduste läbiviimiseni Kallaste kooli direktor Jelena Lavrova, tel 745 2597, e-post See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.

 

 

23804482_1929222267104413_382333971_n.jpg

23846484_1929224067104233_1295488779_n.jpg

23804515_1929224063770900_118191886_n.jpg

17793077_1670217039671605_1893221525_n.jpg