Linnavara

Linnavara kasutatakse avalikul, valitsemise või tulu saamise otstarbel.

Avalikul otstarbel kasutatavat linnavara iseloomustab kättesaadavus kõigile. Need on tänavad, pargid, väljakud jms. Linnavalitsus tagab teabe avalikul otstarbel kasutatava linnavara kohta ning selle kasutamise tingimuste ja piirangute avalikustamise, muudab selle kasutamine eesmärgi.

Valitsemise otstarbel kasutatakse linnavara, mis on vajalik kohalikule omavalitsusele ettenähtud ülesannete täitmiseks.

Tulu saamiseks kasutatav linnavara on vara, mida ei kasutata avalikul otstarbel, valitsemise otstarbel ja mida ei ole otsustatud võõrandada.

Kallaste linnavara eeskiri