Peipsiääre Vallavolikogu 5. istung

Saada link Prindi PDF

 

Peipsiääre Vallavolikogu I koosseisu 5. istung toimub 21. detsembril 2017 algusega kell 17.00 Alatskivi lossis (Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond)

 

PÄEVAKORRA PROJEKT


1. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusel koondamise tõttu ametist vabastatavatele teenistujatele preemia maksmine

Ettekandja vallavolikogu eelarvekomisjoni esimees Andu Tõrva, kaasettekandja vallavanem Aleksandr Širokov


2. Peipsiääre valla ametiasutuste teenistujatele ning hallatavate asutuste juhtidele ja töötajatele preemiate maksmine

Ettekandja vallavolikogu eelarvekomisjoni esimees Andu Tõrva, kaasettekandja vallavanem Aleksandr Širokov


3. Lisaeelarvete vastuvõtmine

Ettekandjad Peipsiääre valla ametiasutuste finantsnõunikud, -juhid või pearaamatupidajad, kaasettekandja vallavolikogu eelarvekomisjoni esimees Andu Tõrva

Lisa 1 ja Lisa 2 - Alatskivi lisaeelarve ja selle seletuskiri

Lisa 3 ja Lisa 4 - Pala lisaeelarve ja selle seletuskiri

Lisa 5 ja Lisa 6 - Vara lisaeelarve ja selle seletuskiri

Lisa 7, lisa ja Lisa 8 - Peipsiääre lisaeelarve ja selle seletuskiri


4. Peipsiääre Vallavolikogu 09.11.2017 otsuse nr 11 „Peipsiääre Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade loetelu kehtestamine“ muutmine

Ettekandja vallavanem Aleksandr Širokov

Lisa 1 - struktuur

Lisa 2 - teenistuskohtade loetelu


5. Peipsiääre Vallavolikogu 01.11.2017 määruse nr 1 „Volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvituse suuruse ja maksmise kord“ muutmine

Ettekandja Kallaste linnasekretär Jekaterina Aader


6.Esindajate nimetamine Sihtasutuse Vara Sport nõukogusse

Ettekandja abivallavanem Väino Kivirüüt


7. Esindajate nimetamine Peipsiääre valla haridusasutuste hoolekogudesse

Ettekandja volikogu esimees Jaako Lindmäe


8. Loa taotlemine riigihangete korraldamiseks

Ettekandja Alatskivi Vallavalitsuse majandusnõunik Kalmar Raudsepp


9. Peipsiääre Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikmete valimine

Ettekandja vallavolikogu esimees Jaako Lindmäe


10. Peipsiääre Vallavolikogu alatise spordi- ja kultuurikomisjoni liikme kohustustest vabastamine ja komisjoni uue koosseisu kinnitamine

Ettekandja vallavolikogu esimees Jaako Lindmäe


11. Toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine

Ettekandja vallavolikogu sotsiaalkomisjoni esimees Malle Hilpus


12. Perametsa tee katastriüksuse koormamine

Ettekandja Pala Vallavalitsuse maakorraldaja Eha Saar

 

14. Informatiivsed küsimused

Ettekandja vallavolikogu esimees Jaako Lindmäe


Hariduskomisjoni 15.12.2017 ettepanek - Alatskivi Kunstide Kooli arengukava 2017-2020 kinnitamine

Ettekandja vallavolikogu hariduskomisjon esimees Grete-Stina Haaristo


 

Viimati uuendatud ( Esmaspäev, 18 Detsember 2017 21:07 )  

23804482_1929222267104413_382333971_n.jpg

23846484_1929224067104233_1295488779_n.jpg

23804515_1929224063770900_118191886_n.jpg

17793077_1670217039671605_1893221525_n.jpg