Peipsiääre Vallavalitsuse 1. istung

Saada link Prindi PDF

Peipsiääre Vallavalitsuse istung toimub reedel, 17. novembril 2017. a algusega kell 10.00 Alatskivil, Peipsiääre vallamajas (Tartu mnt 1, Alatskivi alevik, Peipsiääre vald).

 

PÄEVAKORD:

1. Ehitusloa väljastamine – Vara Vallavalitsuse ehitusnõunik Raimond Võimre

2. Kasutusloa väljastamine – Alatskivi Vallavalitsuse majandusnõunik Kalmar Raudsepp, Pala Vallavalitsuse ehitusspetsialist Margus Kütt

3. Lapse prillide toetuse eraldamine – Pala Vallavalitsuse sotsiaalspetsialist Eha Saar

4. Koduteenuse osutamine – Alatskivi Vallavalitsuse sotsiaalnõunik Rutt Pirk

5. Toetustaotluste läbivaatamine – Alatskivi Vallavalitsuse sotsiaalnõunik Rutt Pirk

6. Vallavara aastainventuuri tulemuste kinnitamine – Alatskivi Vallavalitsuse majandusnõunik Kalmar Raudsepp

7. Pakkumistulemuste kinnitamine – Alatskivi Vallavalitsuse majandusnõunik Kalmar Raudsepp

8. Korraldatud jäätmeveost vabastamise taotluste läbivaatamine – Alatskivi Vallavalitsuse keskkonna ja arendusspetsialist Maimu Arro

9. Hajaasustuse programmi projekti aruande heakskiitmine – Alatskivi Vallavalitsuse keskkonna ja arendusspetsialist Maimu Arro, Pala Vallavalitsuse abivallavanem Kalev Karu

10. Riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu sõlmimine – Peipsiääre vallavanem Aleksandr Širokov

11. Vaideotsus – Pala Vallavalitsuse vallasekretär Maire Kasvandik, Pala Vallavalitsuse abivallavanem Kalev Karu

12. Peipsiääre vallale sümboolika leidmiseks avaliku konkursi korraldamine ja konkursi tingimuste kinnitamine – Peipsiääre Vallavalitsuse abivallavanem  Peeter Kiuru

13. Ametnike värbamise ja valiku kord – Kallaste Linnasekretär Jekaterina Aader

14. Peipsiääre Vallavolikogu otsuse eelnõu “Peipsiääre Vallavolikogu 09.11.2017 otsuse nr 11 “Peipsiääre Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade loetelu kehtestamine” muutmine” - Peipsiääre vallavanem Aleksandr Širokov

 


Viimati uuendatud ( Neljapäev, 16 November 2017 08:08 )  

23804482_1929222267104413_382333971_n.jpg

23846484_1929224067104233_1295488779_n.jpg

23804515_1929224063770900_118191886_n.jpg

17793077_1670217039671605_1893221525_n.jpg