Kallaste Linnavolikogu istung 21.06.2017

Saada link Prindi PDF

Järgmine Kallaste Linnavolikogu istung toimub 21. juunil 2017 kell 16.30 Kallaste Linnavalitsuse ruumides.

 

PÄEVAKORRA PROJEKT

 

1. Linnapea asendajale hüvitise määramine

Ettekandja linnavolikogu esimees Liidia Opikova

 

2. Linnavolikogu esimehele sõidukulu hüvitise määramine

Ettekandja linnavolikogu esimees Liidia Opikova

 

3. Kallaste linna 2016. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine

Ettekandja raamatupidamisteenuse osutaja esindaja Elina Visk (Advert OÜ)

 

4. Kallaste Linnavolikogu aseesimehe valimine

Ettekandja linnavolikogu esimees Liidia Opikova

 

5. Kallaste linnapea valimine

Ettekandja linnavolikogu esimees Liidia Opikova

 

6. Kallaste Linnavalitsuse liikmete kinnitamine

Ettekandja linnapea

 

7. Kallaste linna esindajate ja nende asendajate nimetamine eraõiguslike juriidiliste isikute esindusorganitesse

Ettekandja linnavolikogu esimees

 

8. Nõusoleku andmine ja tingimuse seadmine Kallaste linna kasuks seatud isikliku kasutusõiguse   järjekoha muutmiseks

Ettekandja linnasekretär Jekaterina Aader, kaasettekandja linnavalitsuse maa- ja ehitusspetsialist Pille Lapin

 

9. Nõusoleku andmine katastriüksuse jagamiseks

Ettekandja linnavalitsuse maa- ja ehitusspetsialist Pille Lapin

 

10. Revisjonikomisjoni 2016. aasta töö aruanne

Ettekandja revisjonikomisjoni esimees Malle Hilpus

 

11. Kallaste lasteaed-põhikooli põhimäärus

Ettekandja Kallaste kooli direktor Jelena Lavrova

 

Viimati uuendatud ( Reede, 16 Juuni 2017 11:14 )