Haldusreformiteemalise rahvaküsitluse tulemused Kallaste linnas

Saada link Prindi PDF

23.-24. aprillil 2017 toimus Kallaste linnas rahvaküsitlus, et selgitada välja elanike arvamus Vabariigi Valitsuse algatatud Kallaste linna, Alatskivi valla, Pala valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühendamise kohta üheks suureks vallaks.

 

Rahvaküsitluse tulemused:


Nimekirja kantud küsitluses osalejaid oli kokku 742 isikut.


Küsitluspunktis hääletas 93 isikut, elektrooniliselt hääletas 3 isikut, kodus hääletajaid ei olnud.


Küsitlusel osales kokku 96 isikut, mis on 12,9 % nimekirja kantud Kallaste linna hääleõiguslikest elanikest.


Kallaste linna, Alatskivi valla, Pala valla, Peipsiääre valla ja Vara valla ühinemise poolt hääletas 45 (47 %) ja vastu hääletas 51 (53 %) isikut.

 


Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise komisjoni koosoleku protokoll nr 1 (23.04.2017)

Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise komisjoni koosoleku protokoll nr 2 (24.04.2017)

Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise komisjoni koosoleku protokoll nr 3 (24.04.2017)

 


Viimati uuendatud ( Kolmapäev, 26 Aprill 2017 09:20 )  

23804482_1929222267104413_382333971_n.jpg

23846484_1929224067104233_1295488779_n.jpg

23804515_1929224063770900_118191886_n.jpg

17793077_1670217039671605_1893221525_n.jpg