Kallaste Linnavolikogu istung 02.03.2017

Saada link Prindi PDF

2017. aasta esimene linnavolikogu istunf toimub 2. märtsil 2017 kell 15.00 Kallaste Linnavalitsuse ruumides, linnapea kabinetis.

 

PÄEVAKORRA PROJEKT

 

1. Kallaste linna 2017. aasta eelarve vastuvõtmine, 1. lugemine

Lisa 1 - Kallaste linna 2017. aasta eelarve

Lisa 2 - Kallaste linna 2017. aasta eelarve seletuskiri

Ettekandja linnavalitsuse finantsjuht Endla Vaarend

 

V A H E A E G


2. Kallaste linna 2017. aasta eelarve vastuvõtmine, 2. lugemine

Ettekandja linnavalitsuse finantsjuht Endla Vaarend

 

3. Kallaste koolieelse lasteasutuse ja üldhariduskooli ümberkorraldamine

Ettekandja linnapea Gennadi Kulkov

 

4. Kallaste lasteaia „Vikerkaar“ sisehindamise aruande kooskõlastamine/ kooskõlastamata jätmine

Lisa - Sisehindamise aruanne

Ettekandja linnapea Gennadi Kulkov

 

5. Audiitori määramine

Ettekandja linnapea Gennadi Kulkov

 

6. Koostöölepingu sõlmimine

Lisa - leping

Ettekandja linnapea Gennadi Kulkov

 

7. Kallaste Linnavolikogu 16. mai 2016 otsuse nr 19 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine“ muutmine

Ettekandja linnavalitsuse maa- ja ehitusspetsialist Pille Lapin

 

8. Kallaste Linnavolikogu 16. mai 2016 otsuse nr 20 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine“ muutmine

Ettekandja linnavalitsuse maa- ja ehitusspetsialist Pille Lapin

 

9. Linnapeale töötasu määramine

Ettekandja linnavolikogu esimees Fjodor Plešankov

 

10. Haldusreform ja Vabariigi Valitsuse ettepanek haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks

Vabariigi Valitsuse ettepanek

Ettekandja linnapea Gennadi Kulkov

 

Viimati uuendatud ( Reede, 24 Veebruar 2017 19:40 )