JÄÄTMEKAVA 2015-2020

Saada link Prindi PDF

__________________________________________________________________________

JÕGEVA VALLA, PALAMUSE VALLA, TORMA VALLA, MUSTVEE LINNA, AVINURME VALLA, KALLASTE LINNA, SAARE VALLA, TABIVERE VALLA, ALATSKIVI VALLA JA VARA VALLA

ÜHINE JÄÄTMEKAVA 2015-2020

__________________________________________________________________________

Kallaste Linnavolikogu 30.09.2015 määrus nr 15 "Jõgeva valla, Palamuse valla, Torma valla, Mustvee linna, Avinurme valla, Kallaste linna, Saare valla, Tabivere valla, Alatskivi valla ja Vara valla ühise jäätmekava 2015-2020 vastuvõtmine"


Ühine jäätmekava 2015-2020

Lisa 1 -  MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus omavalitsuste jäätmekava 2009-2015 tegevuskava täitmine

Lisa 2 - MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus liikmete omavalitsuste korraldatud jäätmeveo piirkonnad

Lisa 3 - Omavalitsuste kaupa kui suur osa (%) olmejäätmetest on liigiti kogutud ning kui suure osa (%) iga grupp liigiti kogutud olmejäätmetest moodustab

Lisa 4 - Omavalitsuste kaupa segaolemejäätmete koostis massprotsentides, aastal 2013

Lisa 5 - Omavalitsuste kaupa pakendijäätmete tekke kogused aastatel 2009-2013

Lisa 6 - IEJHK piirkonna pakendijäätmete osakaalud segaolmejäätmetest ja kogused 2013. a.

Lisa 7 - Omavalitsuste kaupa biolagunevate jäätmete tekke kogused aastatel 2009-2013

Lisa 8 - Omavalitsuste kaupa ohtlike jäätmete teke aastatel 2009-2013

Lisa 9 - Omavalitsuste kaupa vanaõli jäätmete teke aastatel 2009-2013

Lisa 10 - Omavalitsuste kaupa ehitus- ja lammutusjäätmete teke aastatel 2009-2013

Lisa 11 - Omavalitsuste kaupa probleemtoodete kogutekke kogused aastatel 2009-2013

Lisa 12 - Maastikupilti kahjustav ja kasutusest välja langenud ehitis (-ed)

Lisa 13 - Jäätmekava kooskõlastamisega seotud dokumendid

Lisa 14 - Jäätmekava avalikustamine


Avalike koosolekute informatsioon

Viimati uuendatud ( Neljapäev, 14 Aprill 2016 09:19 )  

23804482_1929222267104413_382333971_n.jpg

23846484_1929224067104233_1295488779_n.jpg

23804515_1929224063770900_118191886_n.jpg

17793077_1670217039671605_1893221525_n.jpg